Borettslag og sameier

I eldre borettslag ser man ett løpende behov for modernisering og vedlikeholdsbehov. 

De aller fleste av disse borettslag står foran store investeringer som nye dører og vinduer, nye fasader,  modernisering av tak osv.
Dette er investeringer som er betydelige og som påvirker alle i borettslaget.

 For at dette skal være en suksess for alle parter er det en del forutsetninger som må være på plass og disse forutsetningene mener vi i ESG at vi har.

 

Type oppdrag som ESG tilbyr innefor nytt konsept er: