Metallhimling

Dette leveres som en tradisjonell systemhimling med kassetter av metall, spiler av metall osv.

 Metallhimlinger ESG Prosjekt

Metallhimling everes i mange type overflater, perforerte (mange varianter av perforering og perforeringsgrad), tette, type kant, fargevarianter osv

Alle farger betegnes etter RAL Farger

Les mer om metallhimlinger fra Meta as her

Gipshimlinger

Gipshimlinger er tradisjonelle plassbygde gipshimlinger i alle brann og lydklasser.

Gipshimlinger ESG Prosjekt

Gipsplater fås som tette slette overflater i tillegg leveres det perforerte slette plater ment for sparkling og maling.

Gipsplatehimlinger leveres i brannklasser inntil EI120 og lydklasser inntil 68db

Les mer om Gyproc her

Avfallshåndtering:

Vi har i vår visjon ett stort emne som omhandler miljøarbeid. Avfall er en stor utfordring for ett samfunn i konstant utvikling og vi ser utfra våre prosjekter at avfall er en betydelig utfordring både for byggherre, entreprenører og ikke minst samfunnet.

Avfallshåndtering


Vi har som overordnet mål og ha en sorteringsgrad på 80 % på ALLE våre prosjekter, restavfallet vil utgjøre 20 %.
Målet for alle må være opp mot 100 % sortert avfall men pr i dag med dagens krav for hva som kan sorteres klarer man ikke dette

I Norge utgjør avfall fra nybygging, rehabilitering og riving av bygninger ca 14 prosent (ca 1,3 mill tonn) av den totale mengden avfall.

Bygg avfall inneholder også en rekke produkter og komponenter som klassifiseres som farlig avfall.

Vi i ESG anser at effektiv avfallshåndtering på byggeplasser er et prioritetsområde og det finns her et stort forbedringspotensial.
Alle prosjekter skal jobbe målrettet for at dette kravet innfris.

Kontakt ESG Prosjekt AS

Ta gjerne kontakt med oss på e-post eller telefon.

Hvis du tar kontakt med oss på e-post garanterer vi en tilbakemelding i løpet av 24 timer!

Trond Skaarud Daglig Leder

 

Telefon

Mobil: 951 73 356